Dosarul
Electronic de
Sănătate
Validator CDA
Versiunea 12g